Schild Industrieel Ingenieurs Geel - Studentenvereniging
Praesidium '21-'22

2021-2022

Praesidium

Het praesidium zorgt voor het dagelijkse bestuur van de vereniging

Functies:

Hoang Swennen

Praeses


Het gezicht van de studentenclub. Bepaalt de vaarkoers van de club, en heeft het laatste woord over beslissingen. Een goede praeses is streng maar rechtvaardig.

Seppe Raeymaekers

Vice-Praeses


De rechterhand van de praeses. In veel studentenkringen heeft men twee vice-praesessen.

Esmee Tackx

Vice-Praeses & Cantor


De rechterhand van de praeses. In veel studentenkringen heeft men twee vice-praesessen.
Als cantor begeleidt zij ook alle cantussen van II.

Femke Coppen

Quaestor


Beheert het geld en de rekening(en) van de ploeg. Facturen worden door haar doornomen en betaald. Verantwoordelijke voor de kassa's bij een TD.

Axl Peeters

Ab-actis & Business Relations


Maakt notities en vervolgens verslagen van de vergaderingen. Kan ook verantwoordelijk gesteld worden voor allerlei drukwerk.

Als BR is hij de contactpersoon tussen onze vereniging en externe bedrijven.

bedrijvenrelaties@ingenieursgeel.be

Jelte Verdonck

Media


Verantwoordelijk voor de website en het up-to-date houden van de sociale media.

info@ingenieursgeel.be

Kevin Schuermans

Feest Kevin

Schachtenmeester & Keizer Feest


Verantwoordelijk voor de opleiding, doop en ontgroening van de schachten. Moet zijn schachten met harde hand en stem in toom kunnen houden op cantussen. Verder is hij als feest Verantwoordelijk voor de goede organisatie en verloop van de cantussen en TD's. De titel 'keizer' heeft hij verworven omdat hij dit voor het derde maal is.

Sien Sannen

Zedenmeester 


Hij staat de schachtenmeester bij in zijn taak schachten op te leiden tot volwaardige leden. 

Toon Willems

Scriptor


Ontwerpt de affiches, spandoeken en eventueel ander drukwerk voor de ploeg.

Lisse Michielsen

Coördinator


Regelt alle organisatorische zaken van de activiteiten en zorgt voor de takenverdeling.

Ruben Sturm

Techniek


Zorgt voor eventuele extra hardware op een cantus of TD en is continu op zoek naar betere apparatuur.

Stan Ruytjens

Biermeester


Moet vaten kunnen aansluiten in recordtijd, met een liefde voor het bier. Is verantwoordelijk voor het tellen van de drankvoorraden bij cantussen en TD's.

Jorne Gielen

Support


Helpt de mensen die veel taken hebben. Of neemt taken over zodat de mense die het druk hebben meer tijd hebben.

Fonne Van Loy

Sport & Cultuur & Onderwijs


Zorgt voor de organisatie van culturele evenementen en sport activiteiten doorheen het academiejaar. 
Als 'onderwijs' zal hij zich ook bezighouden met de studentenraad, ...

Elk jaar komt er een nieuw praesidium op. Om de studenten te overtuigen om op hen te stemmen organiseren ze in de kiesweek tal van activiteiten. Dit jaar is het thema 'Zooiitje Ongeregeld', gebaseerd op het leven van onze praeses.